Om oss

Alpinpoolen AB grundades hösten 2004 av Fredrik Biehl, som idag driver verksamheten. Fredrik Biehl började sin karriär inom liftbranschen under mitten av 90-talet som projektör hos Doppelmayr Seilbahnen GmbH i Wolfurt, Österrike. Efter flera års verksamhet utomlands, fortsatte arbetet sedan hos Dala Lift AB i Falun, Sverige.

Den huvudsakliga uppgiften hos Dala Lift var fortsatt projektering av släpliftar, men även försäljning, projektledning kundtjänst och reservdelsbeställning.

Vid omstruktureringen av Dala Lift, och i samband med sammanslagningen av Doppelmayr Norge och Dala Lift under sommaren 2004, valde Fredrik att gå sin egen väg, för att kunna upprätthålla den grad av kundservice som Dala Lift under alla år kunnat stoltsera med.

Den största delen av verksamheten idag, är försäljning av begagnade släpliftar. Under flera år har vilda diskussioner pågått huruvida begagnade liftanläggningar får byggas upp på nytt eller inte, efter den nya CE-norm som alla de Skandinaviska länderna anammat. Resultet av dessa förhandlingar har lett till ett väl utarbetat koncept från Alpinpoolen AB, som nu tillåter byggnation, men efter uppfyllande av vissa villkor.

Alpinpoolen AB använder sig av ett flertal samarbetspartners, dels för byggnation, men också för godkännande och underlagssammanställning av de dokument som krävs för en besiktning av en begagnad liftanläggning.

Då Alpinpoolen AB är ett relativt litet företag, är omkostnaderna mycket låga, vilket också innebär att priserna ut till slutkund kan hållas låga. Detta beträffar såväl de nya produkter Alpinpoolen fått förtroendet att representera, som de begagnade liftanläggningar som kommer in till vidareförmedling.

Alpinpoolen AB´s målsättning kommer alltid vara, att i största möjliga mån finnas till hands för Skandinaviens samtliga skidanläggningar, då dessa behöver hjälp, rådgivning eller skidanläggningsrelaterat material.